Bình luận

Rất cảm động ! Con Cô cũng đang hoc ở đây . Tính đến hôm nay các con còn 14 ngày nữa bước vào kì thi quan trong rồi . Cô cầu chúc các con thi đạt kết quả tốt đúng với nguyện vọng các con Mong muốn !