Bình luận

Khiếp quá cơ, cái ông Nâm này, ăn ở kiểu đéo gì để gái nó đăng cfs tìm tận nơi r đây nàiiiiiiii~ .-. -(không dám tag thẳng ahuhu)-