Bình luận

Sao bạn biết là ko thông minh, do đầu tư mà ko thấy lợi nhuận nên nó chuyển hướng, thay đổi theo thị trường để tránh trình trạng thua lỗ. Thử cho nó thấy lợi nhuận xem ?
Phải xem lại bản thân như thế nào trước chứ. Đâù tư mà không đem lời hay k thu hồi vấn thì ai đầu tư