Bình luận

#2 làm màu thôi bạn êi :v u dơ ba kít tăng chấp toàn nữa trái, một trái tới 90' là xong rồi :)) Còn nếu tính cá chơi với bạn bè 1 2 ly chè mà xồn xông vậy đập chết bà nó đêi. :)))