Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
2 năm trước
#CFS_36911. 1."Mấy bạn khoa t*á* t*n K19 hơi bị thiếu ý thức trong việc giữ trật
#CFS_36911 1."Mấy bạn khoa t*á* t*n K19 hơi bị thiếu ý thức trong việc giữ trật tự và xếp hàng nhỉ" 2."Bạn B*o L**g 19CNS1 bớt chảnh được không ạ " 3."Xin info bạn vũ 18csh2. Học chung với bạn 1 hk mà không xin được.!!!!" ______________________ ~EXT~