Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_32424 "Mọi người nghĩ sao về gái IT ạ. Theo đa số thì cho rằng
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_32424 "Mọi người nghĩ sao về gái IT ạ. Theo đa <a href="https://confession.vn/14441-ang-ngoi-hoc-tu-dung-thay-yeu-oi-vi-1-cap-oi-cai-nhau-chuyen-con/" title="số thì" alt="số thì">số thì</a> cho rằng gái ngành nì <a href="https://confession.vn/10436-vi-cuoc-oi-la-nhung-ieu-ki-dieu-chung-minh-thich-nhau-yeu-nhau-roi-lay-nhau-chi-tu-1-cau-noi-m/" title="không được" alt="không được">không được</a> xinh đâu. Nhưng tui là tui đính chính lại nha "GÁI IT XINH KHÔNG THUA KÉM NGANH NÀO CẢ" . Không được mặc định zay nữa nha. <a href="https://confession.vn/10637-a-i-uoc-5-nam-co-nen-dung-lai-minh-sinh-vien-k53-ra-truong-i-lam-cung-2-nam-roi-tam-goi-la-on/" title="Cảm" alt="Cảm">Cảm</a> ơn nì. ???" ________________________ tình HÌNH là không ổn ĐÂU ->Khờ<-