Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_32173 1."Cho mình hỏi là portal có thêm phần xác minh tôi không phải người
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_32173 1."Cho mình hỏi là portal có thêm phần xác minh tôi không phải người máy để làm gì?? Trong khi trước kia <a href="https://confession.vn/15382-het-long-vi-anh-nhung-khong-uoc-ap-tra-minh/" title="vào đăng" alt="vào đăng">vào đăng</a> <a href="https://confession.vn/10649-minh-k55-ngoai-hinh-on-nguoi-yeu-minh-hoc-bk-k56-nhung-ra-truong-muon-nen-moi-lay-bang-va-than/" title="ký học" alt="ký học">ký học</a> phần đã là kỳ tích, thì bây giờ còn khó khăn hơn cả nghìn lần, bắt xác minh đủ kiểu, reset trang lại 1 lần là phải xác minh 1 lần :< Dành cả thanh xuân để đăng ký học phần :( Mấy bạn đăng ký xong làm ơn out ra cho <a href="https://confession.vn/12371-chuyen-te-nhi-minh-voi-ban-gai-minh-yeu-nhau-cung-uoc-hon-2-thang-roi-chuyen-la-the-nay-vao-tu/" title="người" alt="người">người</a> khác vào ạ!! Please!!! :( Đáng sợ càng đáng sợ!! " 2."Tự hứa với lòng là không chửi thề khi đăng ký học phần! Tự hứa với lòng không chửi đ** m* mấy đứa vô rồi ngủ luôn trong portal vì ý thức như con kiến của tụi nó! Tao lại tiếp tục giữ bình tĩnh đi đăng ký học phần đây! Ok I'm Fine " 3."Gửi dev trang portal.hcmus.edu.vn: Đã từng bao giờ ngồi bấm reCaptra 1~2 tiếng liên tục chưa??? d*m reCaptra" 4."Mỗi lần đăng ký học phần là "khẩu nghiệp tụ vành môi". Không biết ai làm ra cái trang, đăng nhập vào đã khó giờ còn thêm captcha nữa. Bên Cao đẳng thông báo đủ kiểu, dời giờ rồi mở lại, thông báo 16 giờ kết thúc 8h sáng đã đọc. Đại học vô được trang thì vườn không nhà trống. Vừa ngồi f5 vừa chửi thề cái ông nào bà nào phòng nào khoa nào làm ra cái trang đăng kí này mà" __________________________________ ~4C~