Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
#CFS_31681 " Em 98 2 tuần nữa vợ e sinh con thứ 2 , mấy
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31681 " Em 98 2 tuần nữa vợ e sinh con thứ 2 , mấy anh thấy sao ???? vợ em 97 ? mấy anh thấy e giỏi hông , mấy chụy thấy vợ em giỏi hông , ac <a href="https://confession.vn/9968-khi-khong-uoc-chon-lua-cach-sinh-ra-co-nhung-thu-co-gang-se-uoc-en-ap-nhung-co-nhung-thu-khong/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> vợ chồng em superman hông ? Ấn tim để chúc vợ chồng em vào Từ Dũ bình an dô sự . " _______________ - Vậy bạn thấy sao :) Mình chỉ nghĩ đến những chuyện như này thôi nè : 1. Sớm vậy thì liệu sau này hạnh phúc nổi không :) 2. Mới 98 , 97 thì thu nhập " cá nhân " có đủ để lo cho gia đình , mà <a href="https://confession.vn/13602-giam-iem-cong-uu-tien-50-chao-cac-a-chi-e-hien-tai-ang-la-1-hoc/" title="nói" alt="nói">nói</a> chi cho xa xôi , lo cho 2 đứa nhỏ thôi ý :)))~ - Mà chúc mẹ tròn <a href="https://confession.vn/12283-nguoi-yeu-thich-choi-chien-dich-minh-la-nam-k56-minh-co-co-ny-hoc-tai-chinh-ngan-hang-co-anh-e/" title="con vuông" alt="con vuông">con vuông</a> nghen <3 Pika