Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
#CFS_31601 Biết là bạn giỏi thì giỏi thật, mình rất ngưỡng mộ những kiến thức
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31601 Biết là bạn giỏi thì giỏi thật, mình rất ngưỡng mộ những kiến thức bạn có. Nhưng không có nghĩa bạn <a href="https://confession.vn/13826-ai-bao-cu-nha-giau-la-auto-ep-trai-tan-gai-c-toi-hoc-xay-dung-gi/" title="giỏi thì" alt="giỏi thì">giỏi thì</a> bạn có thể nói cái giọng mẹ thiên hạ, những ý kiến mọi người đưa ra lúc nào cũng bị bạn bác bỏ một cách phũ phàng, nhưng khi bạn có ý kiến thì như kiểu buộc mọi người phải làm theo. Không chỉ có một mình bạn giỏi đâu mình thấy có nhiều bạn còn giỏi hơn bạn nhưng họ <a href="https://confession.vn/11260-yeu-phai-oan-gia-thuo-nho-em-ke-cac-bac-nghe-em-va-han-eu-la-k56-neu-tui-em-hoc-chung-lop-ai-h/" title="lại rất" alt="lại rất">lại rất</a> hòa đồng, vui vẻ chẳng bao giờ tỏ ra cái vẻ mẹ thiên hạ, cái gì ta đây cũng biết. Mình biết là mọi người ai cũng nể bạn do kiến thức bạn có nhưng chẳng ai nể <a href="https://confession.vn/11667-em-nho-loi-em-hoi-han-lam-em-co-cai-tat-noi-ma-khong-suy-nghi-bay-gio-ba-me-gian-nhau-voi-anh/" title="cái" alt="cái">cái</a> cách bạn nói chuyện với mọi người đâu nè, do bạn giỏi nên đâu ai dám cãi bạn đâu, một tranh luận có ý kiến gì khác bạn cũng đâu ai dám lên tiếng, vì biết một khi lên tiếng thì cũng không bao giờ được chấp nhận. -------------------------- ~UFO~