Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31580 " Làm con trai khổ lắm bây ôi , thấy con gái sướng thấy
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31580 " Làm con trai khổ lắm bây ôi , thấy con gái sướng thấy bà ra mà mấy mẹ cứ than thở , này nhé , con gái nó thấy con gì sợ sợ là nó ré lên cũng chả ai nói gì , còn riêng thanh niên trai tráng như tao sợ rắn sợ chuột... mà gặp đ dám la sợ họ kêu ba đê, đi chơi với ny nó thấy con rắn mối nó cũng la ó nó ôm mình bảo mình đuổi chứ nó đâu biết anh đây cũng đái trong quần mà k dám nói , mỗi ng nó có 1 mối sợ <a href="https://confession.vn/11981-anh-trai-em-gai-ket-nghia-la-co-that-chu-ua-au-dao-gan-ay-nhung-tuyen-ngon-va-khau-hieu-kieu-n/" title="riêng sao" alt="riêng sao">riêng sao</a> tao thấy mọi ng cứ phân <a href="https://confession.vn/14093-10-ngay-nua-la-tron-6-thang-chung-ta-gap-nhau-vao-cai-ngay-inh-m/" title="biệt gái" alt="biệt gái">biệt gái</a> trai , con trai cũng có quyền đc sợ mà ?" ________________________ - Hiểu mà :)) Ai <a href="https://confession.vn/14301-moi-nguoi-trong-nhom-minh-co-suy-nghi-gi-ve-nguoi-ong-tinh-gay-v/" title="cũng được" alt="cũng được">cũng được</a> quyền sợ hãi :v Thôi mốt chịu khó quen người yêu nào mà không sợ mấy con đấy ý :v :v ??? Pika