Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31413 1. Bọn con gái là cái loài nào chứ đ phải loài người (
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31413 1. Bọn con gái là cái loài nào chứ đ phải loài người ( mẹ tao là phụ nữ ) ,tại sao tụi nó lại chua ngoa như vậy đến vậy 2. Tự dặn lòng đã lùn thì phải lây tiền chồng lên rồi đứng lên tiền cho gái nó ngước nhìn , quyết tâm ? <a href="https://confession.vn/12xxx-nhieu-em-hoi-co-nen-on-thi-lai-hay-ko-y8-3-que-minh-ngay-xua-co-le-la-khai-sinh-sau-1-nam-e-i/" title="từ hôm" alt="từ hôm">từ hôm</a> nay bỏ game 3. Sao tao ko thấy khoa nào ngoi lên cfs ngoài cái khoa IT <a href="https://confession.vn/13952-nguoi-muon-ben-em-a-khong-e-em-oi-chung-ta-hai-con-nguoi-cach-xa/" title="vậy " alt="vậy ">vậy </a>, động Gay mấy bà có vẻ lắm chuyện nhỉ đã k đc thẳng tưng còn buôn dưa lên bán dưa chuột lắm mồm hơn bán cá ngoài chợ mới có nhiều chuyện ngoi lên thế ? -------------------------- toàn gắt :v - 2, sao mị có cảm giác thớt không <a href="https://confession.vn/11065-neu-ma-tin-tuong-qua-thi-co-nen-tu-bo-khong-mot-tin-nhan-dai-khoang-1km-uoc-gui-toi-tu-1-nguoi/" title="phải" alt="phải">phải</a> nữ nhỉ ??? - 3, mị cũng thấy IT lên sóng hoài, khoa khác lên sóng đi nà ??