Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
#CFS_31411 Sẵn tiện cũng nói luôn về tuổi luôn , haizzz vậy mới nói yêu
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31411 Sẵn <a href="https://confession.vn/11942-chac-chan-cac-ban-se-nhin-thay-me-cua-cac-ban-trong-cau-chuyen-minh-sap-ke-ve-me-minh-me-minh/" title="tiện cũng" alt="tiện cũng">tiện cũng</a> nói luôn về tuổi luôn , haizzz vậy mới nói yêu cùng tuổi thì chả đi đến đâu hết tại con nào nó đợi tụi bây đến khi có tiền nhiều đâu, lúc còn sv thì hẹn <a href="https://confession.vn/11562-gio-em-ang-viet-cfs-trong-tam-trang-vui-suong-anh-chi-a-em-k58-moi-nam-nhat-sap-buoc-sang-nam/" title="thế yêu" alt="thế yêu">thế yêu</a> đg ra trg tương lai này nọ , yêu cho đã ra trường đi làm vài tháng con trai thì làm bán sống bán chết lo tương lai 2 đứa để rước nó về , con gái thì ra đời mà anh nào có tiền nó tia đc ngày 1 ngày 2 là đổ rầm thôi đôi khi nó tặng cho 1 cái bầu là cưới luôn . Thằng kia <a href="https://confession.vn/12427-bo-ny-phan-oi-ra-mat-vi-la-fan-liverpool-chao-moi-nguoi-minh-la-dan-ttn-sn-96-nhu-tit-thi-minh/" title="còn chưa" alt="còn chưa">còn chưa</a> kịp hoàng hồn chuyện gì thì ko chừng nhỏ này tiếp hiệp 2 rồi .Bởi vậy khổ lắm mấy anh kiếm em nào nhỏ hơn mà yêu .Mấy chị nữa cứ kiếm thằng nào gọi bằng chú ấy rồi yêu ------------------------- haizz.. ~UFO~