Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31368 Điểm danh mấy đứa có ny thuộc team sân bay , bồ tao trán
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31368 Điểm danh mấy đứa có ny thuộc team sân bay , bồ tao trán cao rộng nhưng sân bay , ngực nó máy bay hãng nào chạy cũng đc ,nói chung là 1 sân bay cao cấp , vòng 3 đỡ <a href="https://confession.vn/11827-chuyen-ve-anh-trai-nuoi-chac-chan-moi-nguoi-se-cam-thay-rat-vo-ly-khi-oc-cau-chuyen-cua-minh-m/" title="hơn chút" alt="hơn chút">hơn chút</a> là dạng sân bay bị bỏ <a href="https://confession.vn/11446-hom-truoc-co-oc-uoc-bai-viet-ve-chuyen-1-chi-bi-viem-gan-b-en-luc-gan-sinh-em-be-thi-gia-inh-c/" title="hoang nên" alt="hoang nên">hoang nên</a> đc ít đất cát bù đắp .Nói chung nhìn toàn diện là lép ,nhìn đối diện là sân bay , nhìn nghiêng là LCD ☺?? ✈ --------- Thím hên <a href="https://confession.vn/10261tam-su-1-nguoi-an-ong-gan-30-ve-chuyen-chuyen-me-chong-nang-dau-nguoi-ta-thuong-noi-me-chong-na/" title="thế còn" alt="thế còn">thế còn</a> đòi, gấu mị đây địa hình hiểm trở như đi đèo ấy, sợ chết đi được ?️ ? -Cún-