Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31353 "[Những người không hiểu đừng cmt vào đây] [ Phản động thành phần giáo
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31353 "[Những người không hiểu đừng cmt vào đây] [ Phản động thành phần giáo dục VN] Đầu tiên xin lỗi vì thái độ sau tôi dùng từ không tôn trọng... Tôi không ghét môn Mác -Lê .... Nhưng cách cô dạy quá áp đặc không khác gì những người đa cấp tôi gặp... Cái khác là khi mình tiếp xúc <a href="https://confession.vn/11362-chao-cac-em-nhung-ua-a-ang-hay-chua-co-nguyen-vong-vao-neu-thi-cung-boi-het-vao-ay-may-hom-roi/" title="lại" alt="lại">lại</a> có cảm giác cô đang phân rõ giai cấp... tôi không được nói lại với cô... cô là vũ trụ Kinh tế: cái mà k phải cô nói học ứng dụng thì ứng dụng... một người muốn nói ra điều gì phải trải qua nó... nếu học thuyết ra đời từ trải nghiệm <a href="https://confession.vn/10590-mat-ban-vi-nhung-gi-minh-cho-chao-moi-nguoi-minh-la-k56-va-neu-la-ngoi-truong-mo-uoc-cua-minh/" title="thì tôi" alt="thì tôi">thì tôi</a> cần trải nghiệm hơn là ngồi nghe cái giọng chua chác of cô nhé... Học để tôi tìm hiểu thêm về nhiều cái... đừng áp đặt cái tư tưởng yêu thương của cô vào trong môn này làm tôi không muốn vào lớp... Nước ngoài người ta có cái môn này đâu mà người ta vẫn thành công hơn hẳn nước việt nam nên giáo dục sai trái và chạy theo bằng cấp... Nền tảng cần <a href="https://confession.vn/13835-chuyen-tinh-o-cut-meo-em-e-vang-em-e-that-em-dan-xay-dunge-nen-e/" title="có nhưng" alt="có nhưng">có nhưng</a> k cần phải áp đặt... nhưng mỗi người cần có nên tảng riêng để sống ... cô không phải làm cái việc là ai cũng phải cần... Mội thứ cần thực nghiệm thì mới trưởng thành và phát triển không phải kế thừa lí thuyết từ thời đại cách xa vài thế hệ mới thành công cô nhá... Thân gửi cô (...)" ------------------------------- -Chinsu-