Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31296 ⚠️⚠️⚠️ "Rết tại khu vực lấy nước hành lang dãy E. Chiều hôm kia,
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31296 ⚠️⚠️⚠️ "Rết tại khu vực lấy nước hành lang dãy E. Chiều <a href="https://confession.vn/13513-co-ai-roi-vao-hoan-canh-bi-ny-chia-tay-vo-ly-nhu-minh-ko-a-minh/" title="hôm" alt="hôm">hôm</a> kia, mình vẫn thường có thói quen đi lấy nước tại các vòi nước lọc, đang lấy nước nhìn xuống thì thấy nguyên con rết con bò dưới máng nước. Thật sự, sau khi nhìn xong mình hết dám uống nước tại các vòi lấy nước. Chẳng biết con rết chui từ <a href="https://confession.vn/11498-tai-sao-la-chi-em-ma-tinh-cam-cua-bo-me-danh-cho-ho-lai-khac-nhau-toi-la-sv-neu-c-gai-la-sv-h/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a> ra. Hình: https://i.imgur.com/9iQ8lZn.jpg https://i.imgur.com/hO0Nqk7.jpg" --------------------- dãy E là nơi mị thường <a href="https://confession.vn/12442-vi-thit-cho-ma-tan-gai-that-bai-khu-nay-co-2-day-tro-song-songminh-thi-o-ben-khu-nay-crush-min/" title="xuyên học" alt="xuyên học">xuyên học</a> và uống nước ?? ~UFO~