Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31282 "Hôm nay là sinh nhật e. A không có gì tặng e chỉ mua
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31282 "Hôm nay là sinh nhật e. A không có gì tặng e <a href="https://confession.vn/11837-tuong-gai-neu-kieu-ai-ngo-do-minh-chua-u-trinh-minh-la-trai-bk-tu-luc-ra-truong-toi-gio-c-1-na/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> mua 1 <a href="https://confession.vn/e-ay-va-ko-noi-gi/" title="cái bánh" alt="cái bánh">cái bánh</a> kem cho e thôi. Mong e đừng buồn a vì tạm thời a <a href="https://confession.vn/285-iem-ai-hoc-ra-truong-3-nam-h-i-lam-xe-om-thi-o-h-xay-dung-voi-so-iem-285-ung-vao-thoi-ky-nganh-x/" title="chưa có" alt="chưa có">chưa có</a> nhưng sau này a sẽ có. Vợ tương lai của a ❤❤❤❤" _____________ ad thực sự xin lỗi vì đăng hơi trễ ^^ #Gấu