Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31263 " Có 1 loại con trai yêu ai auto gọi bằng em , đứa
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31263 " Có 1 loại con trai yêu ai auto gọi bằng em , đứa nhỏ tuổi <a href="https://confession.vn/11290-lai-la-chuyen-ve-ra-mat-vangcai-van-e-nay-chac-cung-nhieu-chi-em-ang-au-au-lamminh-ve-nha-ny-l/" title="hay" alt="hay">hay</a> bằng <a href="https://confession.vn/9642-nguy-co-chia-tay-vi-con-cho-minh-la-k53-tuoi-minh-chac-i-lam-gan-het-ma-moi-i-lam-thi-ban-lam-m/" title="nó thì" alt="nó thì">nó thì</a> nó xưng anh em ai nói j , đây bà chị hơn nó 5 tuổi còn chưa nhận lời yêu nó <a href="https://confession.vn/10970-beo-thi-sao-minh-vua-chia-tay-mot-ten-nguoi-yeu-xau-xa-nao-ngan-xong-minh-la-k58-neu-minh-vua/" title="nó cũng" alt="nó cũng">nó cũng</a> anh với em luôn ? " _________________ - Eowww :v Hơi ngượng tí đấy :v Pika