Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31229 Gửi bạn có #CFS_31205! Bạn thân mến! Bạn đi học để làm gì? Cũng
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31229 Gửi bạn có #CFS_31205! Bạn thân mến! Bạn đi học để làm gì? Cũng chẳng phải là <a href="https://confession.vn/11535-phong-tro-vui-nhon-khi-2-thang-ban-huong-dan-nhau-su-dung-bao-cao-su-minh-ko-hoc-neu-ma-co-2-t/" title="để học" alt="để học">để học</a> để lấy bằng rồi đi làm hay sau! Hay bạn xác định việc học đại học là chỉ để bạn vào đây bung lụa! Bạn đăng ký vào đây học chỉ vì nghe trường này có nhiều <a href="https://confession.vn/11764-hom-nay-qua-phong-thang-ban-choi-no-khoe-no-co-nguoi-yeu-qua-nguoi-yeu-no-tro-tai-nau-nuong-va/" title="gái" alt="gái">gái</a> xinh à, ĐM thằng hám gái. Bạn mặc hàng hiệu thì kệ mọe bạn! Thế méo lại nói người ta "BẦN NÔNG", người ta đi học bằng tiền ba mẹ bạn cho à? Bạn nghĩ lại đi? Bạn đã làm gì ra tiền và lấy đó đi học chưa....Còn mấy đứa bần nông tụi này đi học méo cần ngửa ta xin tiền ba mẹ như bạn đâu nhé.... khi nào bạn làm ra tiền bằng chính công sức của bạn và lấy tiền đó trang trải của sống của bạn thì bạn mới có và đủ tư cách "kêu <a href="https://confession.vn/ung/" title="tui này" alt="tui này">tui này</a> bần nông nhé" ...thân gửi bạn.... ĐM nhà giàu là muốn nói gì nói muốn xét gì xét sau.... đệt... ------------------------------ Vài ngày vẫn chưa hết xôm nhá :D Thớt #CFS_31205 nổi dòi :v ~UFO~