Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31177 " Bạn đến gần tôi, bạn quan tâm tôi, bạn làm những điều mà
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31177 " Bạn đến gần tôi, bạn quan tâm <a href="https://confession.vn/12067-cai-the-loai-a-e-roi-con-kieu-la-co-that-anh-chi-a-con-ban-em-k57-cung-voi-em-em-thi-moi-chia/" title="tôi" alt="tôi">tôi</a>, bạn làm những điều mà chỉ có thân thiết lắm bạn mới dành cho tôi rồi bạn bỏ rơi tôi, bạn bảo chưa muốn quen ai mà đôi tuần tôi thấy bạn nhận quà valentine, ý bạn là sao??? Nếu không thích thì nói hẳn từ đầu, cớ chi bạn cà rởn với tôi như vậy. Nhìn ngoài trông bạn diệu hiền Thùy mị mà bạn nguy hiểm thế. Con người thật đáng sợ, lúc cần thị họ và bạn kiếm tôi, hết việc <a href="https://confession.vn/9891-lieu-nhung-ngay-thang-ay-co-quay-lai-lieu-nhung-hoi-uc-ay-co-ngu-quen-ai-o-a-noi-rang-thoi-gian/" title="thì tôi" alt="thì tôi">thì tôi</a> là ai?? Tôi là cái gì của bạn??? " _______________ - Mệt mỏi quá , bực quá chịu hết nổi <a href="https://confession.vn/13694-ua-ngu-tet-may-ua-i-xem-ban-phao-hoa-trong-o-thang-ban-hoc-hust/" title="thì chấm" alt="thì chấm">thì chấm</a> dứt đi , nhây nhây chi rồi la . Dứt khoát lên nào thanh niên :P Pika