Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31174 "Tao gần như yêu 1 thằng con trai , sau đó tao quyết định
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31174 "Tao gần như yêu 1 thằng con trai , sau đó tao quyết định tìm hiểu nó băng mọi cách , đầu tiên tao soi cái fb cái inst của nó và tao phát <a href="https://confession.vn/132xxreup-phong-toi-o-nha-4-ktx-neu-hom-au-tien-don-vao-toi-a-bi-anh-m/" title="hiện nhiều" alt="hiện nhiều">hiện nhiều</a> sự thật kinh khủng , tính <a href="https://confession.vn/11706-cho-minh-xin-bi-kip-tan-trai-a-minh-k55-moi-vao-bank-h-lam-c-may-thang-ma-minh-o-mot-anh-k49-t/" title="tình của" alt="tình của">tình của</a> nó khác hẳn những gì tao biết luôn , quá khác biệt và tao <a href="https://confession.vn/chac-chan-la-minh-roi/" title="k yêu" alt="k yêu">k yêu</a> nữa . Đó có đc gọi là ty không vậy ??" ___________________________________ :) ~4C~