Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31145 " Theo các bạn thì đi học lại muốn tìm tài liệu thì tìm
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31145 " Theo các bạn thì đi học lại muốn tìm tài liệu thì tìm ở đâu, chẳng lẻ phải đi năn nỉ lớp trưởng <a href="https://confession.vn/13331-y-kien-moi-nguoi-nhu-nao-a-em-ko-hoc-neu-ma-chi-la-co-may-anh-ne/" title="của cái" alt="của cái">của cái</a> lớp đó. <a href="https://confession.vn/10582-gui-en-n-co-ban-k48-cua-toi-loi-cam-on-va-loi-xin-loi-1-n-oi-tao-cam-on-may-truoc-tien-vi-a-e/" title="cảm thấy" alt="cảm thấy">cảm thấy</a> mấy em k17 bây giờ như trùm thiên hạ mất rồi, bớt bớt lại mấy em, đời <a href="https://confession.vn/13735-yeu-vao-roi-bi-thay-oihay-la-yeu-roi-moi-phat-hien-ra-minh-ra-tr/" title="còn" alt="còn">còn</a> dài. to: ****** " _________________ - Cạn lời với mọi thứ ? Pika