Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
#CFS_31143 " Mấy bạn cảm giác như thế nào , khi biết tin Crush mình
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31143 " Mấy bạn <a href="https://confession.vn/viec-nao-ra-viec-ay/" title="cảm" alt="cảm">cảm</a> giác như thế nào , khi biết tin Crush <a href="https://confession.vn/10089-minh-k43-chua-thay-bai-cua-ban-nao-gia-hon-minh-tren-nay-ca-nen-cho-minh-xung-chi-nhe-truyen-h/" title="mình đang" alt="mình đang">mình đang</a> thích ng khác . Trong khi nó cứ cố thả thính cho <a href="https://confession.vn/co-ai-a-tung-khoc-vi-mot-con-cho-chua-em-thi-roi-a-ngay-xua-ngay-xua-nhung-chua-xua-lam-mien-man-tro/" title="mình dính" alt="mình dính">mình dính</a> nó , rồi bỏ mình như cỏ rác . " _____________ - Khá ưa là thốn đó nha :))))~ Vậy không gọi là thính đâu , bã đó má ơi :v Pika