Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
#CFS_31137 " Lời khuyên trước ngưỡng cửa 25 tuổi. . . . Có méo mà
Hình mô tả cho bài confession
#CFS_31137 " Lời khuyên trước ngưỡng cửa 25 tuổi. . . . Có méo mà tin, sống và <a href="https://confession.vn/12526-nguoi-yeu-qua-hoan-hao-khong-biet-co-ai-bi-giong-minh-khong-nua-nguoi-yeu-qua-hoan-hao-lam-cho/" title="làm việc" alt="làm việc">làm việc</a> đi, ngồi đọc mấy lời khuyên nhãm đó éo có tác dụng <a href="https://confession.vn/11962-gui-anh-chong-cua-em-chac-ay-la-lan-cuoi-cung-em-uoc-goi-anh-la-chong-vi-ngay-mai-thoi-ngay-ma/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a>. Tin người vkl " _______________ - Uầy có cái cũng hay <a href="https://confession.vn/10310-co-nguoi-yeu-nhieu-long-e-voi-ny-e-cung-tuoi-lai-hoc-cung-lop-quen-va-choi-voi-nhau-uoc-hon-2/" title="cũng đúng" alt="cũng đúng">cũng đúng</a> mà :P Pika