Bình luận

Xin lỗi mấy bạn vì đã lôi kéo mọi người chơi khuya làm mọi người thức giấc. Do mình nghĩ là đêm cuối rồi chắc ko sao. Xl bạn nhé
Cường Thanh đừng hỏi vì sao cứ nhắm em. Bởi vì em là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cần rút kinh nghiệm nhiều nhad