Bình luận

Muốn bày tỏ cảm xúc ca nhan mời bạn về trang cá nhân cua ban viết nhé ??? viết lên làm gì? Để làm gì? cơ mà nhắc tới nước ngoài và văn hoá thì nghe như nhắc Daniel Hauer ấy nhỉ? đụ rồi đừng đụ nữa