Bình luận

#4 mình chỉ là newbie thôi :'3 nhưng rất muốn cùng trao đổi với người khác để "khai sáng" đầu óc, bạn inbox mình nha