Bình luận

Không biết chủ cfs vô tình hay cố ý, nhưng mà thông qua link google drive có thể biết được tên chủ sở hữu file (tên hiển thị của tài khoản google) :3
#1 Làm bố mò cả buổi để phá pass, ai ngờ éo có gì đặc biệt -_- Có thế mà cũng nén rồi đặt pass này nọ, công nhận bác rảnh vãi!