Bình luận

Lôi tới cửu huyền thất tổ và liệt tổ liệt tông là hơn quá đà rồi các bạn trẻ ạ.Tôi chả hiểu rằng các bạn nói ngta bất hiếu mà lôi cả cửu huyền thất tổ nhà người khác ra làm gì?Cửu huyền thất tổ là thứ không nên đụng mà lỡ đụng rồi là không sửa được vậy nên mới có câu:Trời tạo nghiệt thì còn có đường sửa,người tạo nghiệt chết không chỗ chôn
việc gì phải chửi rồi đòi bem nhau căng thế, hai đứa cứ ra hồ đá solo, thằng nào bơi nhanh hơn qua bờ bên kia trước thì thằng đó thắng =))
Hình như có dính dáng vs cfz trước về bạn k17 nào đó ? còn người lôi cửu huyền thất tổ ng khác ra chửi, 7 người hội đồng 1 người gọi là gì nè ?
văn vẻ như l** . T cũng mới biết là dùng vũ lực với sức mạnh mới là đàn ông đấy, đàn ông là phải đánh nhau, phải hẹn ra gặp rồi đăng lên cfs v à.. Học ĐH rồi mà nói chuyện như vô học. Quỳ :v
Mong ad nên xem xét nội dung thật kĩ trước khi đăng, đừng có đăng bài 1 cái thiếu não! Thân gửi