Bình luận

Nếu bàn là nữ thì tui nghĩ bạn phải nên được nhân giống và bảo tồn...còn bạn là nam ờ thì mầy nói chí phải đó....
Thanh niên này nói hay lắm. Nhưng giờ phải là mấy anh U23 mới "xứng" với mấy ẻm. Đối tượng khác tuổi...???
Giờ ce đổi gu rồi nhé, gu các a cầu thủ lên ngôi nha:))) đặc biệt mấy a tên Dũng, Hải, Thanh, Hậu, Mạnh, Chinh, Duy nha??