Bình luận

Đăng vậy khác nào cái app tìm người yêu đâu nhỉ :D.. chỉ khác cái là thay đổi từ app trực tiếp sang app gián tiếp LOL..
khi nào duyên tới thì sẽ tới, đừng chủ động tìm nó làm gì, lo học hành cho giỏi đi sau này trai nó tự bám theo
lâu anh mới vào lướt face vô tình anh nhìn thấy. anh đã nói bao nhiêu lần rồi. chuyện chúng mình cứ đem lên đây cho mọi người biết làm gì. cứ nhắn tin nói với anh là được ?