Bình luận

Là thằng nào ta??? Lê Hữu Nhân thì k đủ 1m7, Hoàng Vỷ vòng 3 có đẹp k ta?? #Khoa thì lớp mình...