Bình luận

Gặp mình thì mình cũng ko thèm nói gì nữa nếu gặp tình huống trên. Nhưng mà bạn cứ bắt chuyện lại, biết đâu đấy...
Tại sao, khi yêu nhiều bạn nữ từ chối tình cảm ? Để rồi nhận ra thì quá muộn màng. Người ta vui mà lòng mình có vui hay không ???