Bình luận

Đồng râm đây?.tia cả trai lẩn gái nên giờ vẩn ế sml đây( tại chỉ thích tia chứ chưa muốn hốt ai về)
Tia thì cứ tia thôi. Cũng như người ta ngắm chim thôi. Ngắm thì ngắm mà súng hết đạn làm sao mà bắn :) (icon hãm l ở trên là t bắt chứơc 2 đứa cmt trên)
Ham muốn là bản năng. Thủy chung là lựa chọn. Chưa có bồ thì cứ vô tư đi. Khi nào có r thì tiết chế lại.