Bình luận

#4 Nhiều đứa cứ tưởng trong tp đường đông lấy gì lạng đua xe chứ đéo đi mấy chỗ khác trong tp nên đéo biết thì nín mẹ mồm. Ra thử mấy đại lộ lớn tụi nó đua lạng lách ko? Ko có công an ra cản thì tụi nó làm loạn hết lên. Fan cuồng nch ngu bỏ mẹ ra, đéo biết suy nghĩ
#4 nói đúng đấy, t đi bão thấy đường đông vcl ra mà chúng nó vẫn kéo đc, đèn đỏ đ*o là gì nữa, ý thức như cái đầu b**i
Khi mẹ bạn #4 chết bọn nó còn đua xe dữ hơn nửa vì cơ bản ms diệt cái động sinh ra thằng não phẳn. . Sinh viên tỏ ra yêu nước hết sức văn minh, đoàn kết chắc bạn suốt ngày ở trong phòng vệ sinh chơi búp bê cho trật tự an sinh xã hội nên không thấy không khí của ngày chiến thắng r. Tinh thần của họ là tinh thần của màu cờ sắc áo chớ không phải tinh thần lúc ngáo của bạn.Thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách đóng thật chặt cửa tollet và cào phím đi bạn. Thân chào và quyết thắng!