Bình luận

#2 ôi lại điệp khúc chỉ lo học k quan tâm yêu đương =.= mọi lí do bạn cứ quy về cậu không phải là ng tớ thích. Cứ v nhé