Bình luận

Bắt tay phát anh ơi ? crush đồng ý từ 26 ngày trước (noel) đến giờ vẫn chưa thể tin được là mình đã có gấu ? cũng giai đoạn đầu, cũng mù mờ lắm, giống anh lắm ?