Bình luận

Cứ mãi giả vờ trong 1 mqh. Ko bao h dám nói ra câu " thích " bởi nói ra r thì tình bạn chắc khó mà còn giữ được