Bình luận

Huỳnh Sơn Nguyễn Thế Hoàng Nguyên Đỗ Hữu Nghĩa coi đứa nào rảnh háng đưa đi khám mau bây
Con trai mà trong face mình ko có hình trai chỉ hình ổng vì ổng duy nhất còn ổng hình ng iu cũ đầy facebook chả hỉu dc . Con trai quá khó hỉu đi