Bình luận

1. Anh K15 vẫn ế mốc meo đây :) nói chung anh ko khuyên em độc thân như anh, chỉ muốn nói "thà iu trễ còn hơn iu lầm" ?