Bình luận

Nói thiệc, có lửa mới có khói, một người nói có thể là bịa, nhưng nhiều người nói thì phải xem lại, tại sao lại bị chửi nhiều như thế, k chỉ là về việc tuyển ctv mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Không phải cứ viết cfs là tẩy trắng được.
đợt đi tình nguyện mẹ gì đấy trung thu thì phải, nói chung chán vãi lều hê hê, đi 100 mạng đào cống móc mương dc có 30 mạng, 70 mạng đứng chụp hình check in