Bình luận

Coi như đau một lần, để thấy nó ko xứng vs bạn, gặp mình thì nên cảm ơn những lời nói như v mới phải ^^