Bình luận

Kẻ đa sầu kệ cha mày chớ Kẻ mộng mơ mắc mớ gì tao Tao đây chẳng thích nhạc thơ Nên bà cứ thế bơ vơ một mình !!!! #nữlạsaid =)))
Yêu thơ là kẻ đa tình Yêu nhạc là kẻ phụ tình người ta Thớt đây yêu nhạc, thơ ca Các nàng cẩn thận, kẻo mà hại thân :v
Yêu thơ là kẻ si tình Yêu nhạc là kẻ hận tình khi yêu Ngồi buồn yêu nhạc lẫn thơ Đố ai biết được khi nào nên yêu? ☺☺☺
Học bài khuya bật nhạc chẳng qua cho đỡ sợ ma thôi. Cái chính là căng não ra học để khỏi nợ môn kìa @@