Bình luận

T lại nghĩ thớt nói không được đúng cho lắm, công nghệ phát triển ko ngừng sao mà bik để đón đầu đc. Ai mà cũng học để đón đầu thì rồi thành ra ai cũng làng xàng như nhau. Ví dụ dễ hiểu: Ngành thời trang 4.0 phát triển ko ngừng mới vài hôm thôi đã có xu thế mới. Các sinh viên thiết kế thời trang chăm chăm học theo thiêt kế mới nhất để đón đầu thế kỉ. Rồi chợt nhận ra có học đến đâu cũng ko đuổi kịp sự vận độn ko ngừng của ngành thời trang 4.0, học bắt đầu rơi vào trạng thái mất căn bản mà cũng chẳng phải nắm công nghệ....trong khi đó một vài SV khác ko chọn học cái mới họ nghiên cứu và phân tích những xu thế thời trang mới đang vận động từng ngày rồi tìm ra quy luật, họ học cái căn bản thật chắc và họ lại chính là những người tiên phong cho xu thế thời trang mới!