Bình luận

Khách quan mà nói thì cái cmt đó nó không mặn, không nhạt, tại tone giọng sẵn vậy chứ mình nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng. Nên hy vọng dĩ hòa vi quý thì hay!