Bình luận

Với bạn đó là lần đầu. Nhưng với chú, đó ko phải là lần đầu nhé. Cái này để tránh bạn chạy xe dởm vào rồi dùng cặp vé đó lấy xe xịn hơn ra nhé.
Bạn khá sai rồi đó. Việc gì cũng có quy định riêng của nó. Mà quy định rồi, thì không thây đổi đc. Trước khi nói về việc gì, thì hãy đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận. Rút kinh nghiệm bạn nhé.