Bình luận

T thấy thằng viết cfs quá xàm, biết nó thái độ như thế còn theo làm gì? Mà xàm hơn là mang lên mxh để khoe.