Bình luận

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được... Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình..