Bình luận

:) Tui thích Diệp thần hơn :) Tiêu Nại là ai tui hổng biết ! HỔNG CÓ BIẾT !!! TUI CHỈ BIẾT DIỆP TU THÔI !!!