Bình luận

10h 11 giờ thấy đường về ktx B cũng đông lắm, đường đi qua UEL thì mới tối nhưng mà nhìu nhà dân, về thì nên để ý xe xung quanh chắc sẽ ổn, mình thấy có quá trời bạn nữ đi làm về trễ.
hi e, em mua/làm bột ớt ( mịn như cám) đựng trong lọ, khi gặp các a yêu ấy thì giữ khoảng cách, lấy 1 nắm, và chọi vào mặt tụi nó nhé, sau đó nạp đạn lần 2, chờ nó chạy tới thì chọi tiếp, truy hô và bỏ chạy về hướng có người để dc help.