Bình luậnMới đọc xong thì lại thấy #5 :v Tâm trạng của t như ăn cơm mà thấy nữa con vòi :)) mọi chuyện ngôn tình đều có thể trở thành ngôn lù ? Quay về mục tiêu chính #1 ơi add friend ???
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm =))))))))